Budynek przemysłowyLokalizacja: Uniszowa

Rok: 2018-2019

Status: W trakcie decyzji na budowę

Zakres: Projekt budowlany