Budynek mieszkalno - usługowyLokalizacja: Rzepiennik Suchy

Rok: 2020

Status: Obiekt w trakcie budowy

Zakres: Projekt budowlany