Budynek biurowo-handlowy U16-57


OPIS:

Budynek w trakcie opracowania


DANE LICZBOWE:

 

Powierzchnia zabudowy  m2
Powierzchnia całkowita brutto  m2
Powierzchnia użytkowa  m2
Powierzchnia netto (pow. podłóg)  m2
Kubatura  m3
Wysokość budynku  m  
Kąt nachylenia połaci dachowych  °