Budynek produkcyjno-biurowy U16-39


OPIS:

Budynek produkcyjny z wydzieloną częścią biurową podzielony jest na dwie strefy funkcjonalne – część biurową oraz część produkcyjną. W części biurowej obiekt jest dwukondygnacyjny, w części produkcyjnej – jednokondygnacyjny. Główne wejście do budynku (do części biurowej) znajduje się od strony północno-zachodniej. Część produkcyjna dostępna jest z każdej strony obiektu.


DANE LICZBOWE:

Powierzchnia zabudowy 

2167.80m2

Powierzchnia całkowita 

2464.97m2

Powierzchnia użytkowa

2183.48m2

Powierzchnia netto (pow. podłóg) 

2188.95m2

Kubatura budynku

18254.00m3

Wysokość budynku

10.00m

Długość budynku (długość elewacji frontowej)

34.07m

Szerokość budynku (długość elewacji bocznych)

79.00m

Kąt nachylenia głównych połaci dachowych

1O