Budynek handlowy U15-40


OPIS:

Projektowany budynek to budynek jednokondygnacyjny. Projektowana rozbudowa realizowana będzie od strony zachodniej istniejącego budynku. Poziom 0.0 budynku projektuje się na rzędnej 211.34 wg lokalnego układu współrzędnych. Główne wejście do budynku znajduje się od strony północno-zachodniej. Dojście oraz dojazd do magazynu zlokalizowano od strony południowej. Budynek przekryty został dachem wielospadowym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych wynoszącym 15st.

DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 630.79m2
Powierzchnia całkowita brutto 630.79m2
Powierzchnia użytkowa 545.11m2
Powierzchnia netto (pow. podłóg) 545.11m2
Kubatura 3593.80m3
Wysokość budynku 6.36m  
Kąt nachylenia połaci dachowych 15°