Budynek usługowy U15-64


OPIS:

      Projektuje się rozbudowę istniejącego budynku usługowego pracowni sitodruku wybudowanego w 2012r. Projekt obejmuje również rozbudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz C.O. Nowo projektowana część składa się z trzech brył (bryła rozczłonkowana). Pierwszą bryłą jest jednokondygnacyjny łącznik murowany. Kolejna to część biurowa dwukondygnacyjna, murowana. Główna hala pracowni znajduje się od strony północnej jest jednokondygnacyjną konstrukcją stalową. Poziom 0.00 projektowanej rozbudowy projektuje się na rzędnej 222.10 wg lokalnego układu współrzędnych w celu nawiązania do części istniejącej. Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowej. Budynek został przekryty dachem dwu oraz wielospadowym o kącie nachylenia połaci wynoszącym 9st.( z wyjątkiem łącznika który przekryty został dachem jednospadowym)

DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 768.09m2
Powierzchnia całkowita brutto 882.04m2
Powierzchnia użytkowa 655.83m2
Powierzchnia netto (pow. podłóg) 3 166.98m2
Kubatura 2239.98m3
Wysokość budynku 8.55m  
Kąt nachylenia połaci dachowych 9°