Budynek handlowy U14-53


OPIS:

Projektowany budynek to budynek jednokondygnacyjny. Poziom 0.00 budynku projektuje się na rzędnej 229.60 wg lokalnego układu współrzędnych. Główne wejście do budynku znajduje się od strony wschodniej. Dojście oraz dojazd do magazynu zlokalizowano od strony południowej. Budynek przykryty został dachem dwuspadowym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych wynoszącym 25st.

DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 291.04m2
Powierzchnia całkowita brutto 291.04m2
Powierzchnia użytkowa 241.50m2
Powierzchnia netto (pow. podłóg) 241.50m2
Kubatura 1736.00m3
Wysokość budynku 7.10m  
Kąt nachylenia połaci dachowych 25° i  35°