Budynek handlowo-usługowo-mieszkalny U13-61


OPIS:

Projektowany budynek to budynek mieszkalny, jednorodzinny z wydzieloną częścią usługową w zabudowie zagrodowej, wolno stojący z dwiema kondygnacjami nadziemnymi (w tym poddasze użytkowe). Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia głównych połaci dachowuch wynoszącym 35°. Główne wejście do budynku zlokalizowane na rzędnej 227.20 wg lokalnego układu współrzędnych. Budynek od strony zachodniej zagłebiony zostanie w terenie. Wyjście na teren od strony zachodniej możliwe będzie z poziomu I piętra.

Powierzchnia zabudowy 581.82m2
Powierzchnia całkowita brutto 940.13m2
Powierzchnia użytkowa 369.37m2
Powierzchnia netto (pow. podłóg) 791.09m2
Kubatura 4250.75m3
Wysokość budynku 10.00m  
Kąt nachylenia połaci dachowych 35°