Budynek handlowy U13-37


OPIS:

Projektowany budynek to budynek jednokondygnacyjny. Poziom 0.00 budynku projektuje się na rzędnej 227.07 wg lokalnego układu współrzędnych. Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowej. Dojście oraz dojazd do magazyny zlokalizowano od strony zachodniej. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 5.33st.

Powierzchnia zabudowy 351.72m2
Powierzchnia całkowita brutto 351.72m2
Powierzchnia użytkowa 322.78m2
Powierzchnia netto (pow. podłóg) 322.78m2
Kubatura 1887.30m3
Wysokość budynku 5.62m  
Kąt nachylenia połaci dachowych 5.33°