Budynek handlowy U14-75


OPIS:

Projektowany budynek to budynek jednokondygnacyjny. Poziom 0.00 budynku projektuje się na rzędnej 229.02 wg lokalnego układu współrzędnych. Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej. Dojście oraz dojazd do magazynu zlokalizowano od strony południowej. Budynek przykryty został dachem jednospadowym o kącie nachylenia połaci wynoszącym 5st.

DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 441.30m2
Powierzchnia całkowita brutto 441.30m2
Powierzchnia użytkowa 395.91m2
Powierzchnia netto (pow. podłóg) 395.91m2
Kubatura 2394.04m3
Wysokość budynku 6.22m  
Kąt nachylenia połaci dachowych 5.0°