Budynek wielofunkcyjny (Hotel, Dom weselny) U14-51


OPIS:

Projektowany budynek to budynek trzykondygnacyjny (dwie kondygnacje nadziemne oraz jedna podziemna (podpowniczenie częściowe). Poziom 0.0 budynku projektuje się na rzędnej 362.95 wg lokalnego układu współrzędnych. Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowej. Wejście do zaplecza znajduje się od strony pónocnej. Budynek przekryty został dachem dwuspadowym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych wynoszącym 23 oraz 28st.

Powierzchnia zabudowy 1275.00m2
Powierzchnia całkowita brutto 2871.00m2
Powierzchnia użytkowa 1566.78m2
Powierzchnia netto (pow. podłóg) 2378.60m2
Kubatura 12113.00m3
Wysokość budynku 10.00m  
Kąt nachylenia połaci dachowych 23.0 oraz 28°