Budynek handlowy U13-17


OPIS:

Projektowany budynek to budynek handlowy jednokondygnacyjny. Poziom 0.00 budynku projektuje się na rzędnej 216.70 wg lokalnego układu współrzędnych. Główne wejście do budynku znajduję się od strony południowej. Dojście oraz dojazd do magazynu zlokalizowano od strony północnej. Budynek jest przekryty dachem jednospadowym o kącie nachylenia 4st.

DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy 472.52m2
Powierzchnia całkowita brutto 472.52m2
Powierzchnia użytkowa 427.63m2
Powierzchnia netto (pow. podłóg) 427.63m2
Kubatura 2017.60m3
Wysokość budynku 6.07m  
Kąt nachylenia połaci dachowych 4°