Budynek wielorodzinny MW14-74


OPIS:

Projektowany budynek to budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolnostojący z trzema kondygnacjami nadziemnymi. Budynek niepodpiwniczony. Budynek przykryty jest dachem wielospadownym o kącie nachylenia połaci dachowych wynoszącym 18o  . Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony projektowanej drogi wewnętrznej. Poziom 0.00 budynku zlokalizowano na rzędnej 205.47 wg lokalnego układu współrzędnych. W budynku wydzielono 8 (słownie osiem) niezależnych lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi komórkami lokatorskimi. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych mieszkańców budynku zostały wyznaczone na terenie inwestycji - zgodnie z projektem zagospodarowania terenu będącym częścią niniejszego opracowania.

 

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia zabudowy --------------- 213.27m2  
Powierzchnia całkowita ---------------- 624.75m2  
Powierzchnia użytkowa ---------------- 493.55m2  
Powierzchnia netto (pow. podłóg) --- 506.90m2  
Kubatura budynku -----------------------2247.00m3  
Wysokość budynku --------------------- 12.00m  
Kąt nachylenia połaci dachowych --- 18st.