Budynek wielorodzinny MW10-08


OPIS:

Budynek pięciokondygnacyjny z czterema kondygnacjami nadziemnymi oraz jedną podziemną. W budynku znajduje się 50 mieszkań, pomieszczenia pomocnicze i komórki lokatorskie. Jest to obiekt wolnostojący, przekryty dachem dwuspadowym, symetrycznym. Parter budynku został podniesiony względem istniejącego poziomu terenu o ok. 150cm (za wyjątkiem mieszkania 0.0). Pokonanie różnicy poziomów jest możliwe poprzez schody terenowe oraz rampę dla osób niepełnosprawnych. Od strony południowej na nasypie projektuje się wydzielone ogródki dla mieszkań parteru. W obiekcie wyróżnione jest 10 układów mieszkań:

DANE LICZBOWE:                                                                    

Powierzchnia zabudowy 9240.00 m2
Powierzchnia całkowita 4368.00 m2
Powierzchnia użytkowa, w tym: 2936.00 m2
        Lokale mieszkalne: 2449.00 m2
        Część wspólna - komunikacja 487.00 m2
Powierzchnia netto (pow. podłóg) 3537.00 m2
Kubatura 14672.40 m3
Wysokość budynku 15.55 m   
Kąt nachylenia połaci dachowych 35°  

 

 

 

 

 

 

    

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:

Nazwa

Pow.netto Pow. użytkowa Ilość
Typ A 54.73 m2 54.73 m2 3szt.
Typ B 33.63 m2 33.63 m2 12szt.
Typ C 55.61 m2 55.61 m2/ 44.02 m2 12szt.
Typ D 67.09 m2 67.09 m2/ 53.49 m2 9szt.
Typ E 25.32 m2 25.32 m2 3szt.
Typ F 43.63 m2 43.63 m2 3szt.
Typ G 72.17 m2 72.17 m2/ 58.58 m2 3szt.
Typ H 36.16 m2 36.16 m2/ 27.45 m2 3szt.
Typ I 63.52 m2 74.80 m2 1szt.
Typ J 113.50 m2 113.50 m2 1szt.