Budynek mieszkalny jednorodzinny MN-20


OPIS:

BUDYNEK W OPRACOWANIU

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia zabudowy 0,00 m2
Powierzchnia użytkowa m2
Powierzchnia netto (pow. podłóg) m2
Kubatura budynku m3
Wysokość budynku m
Kąt nachylenia połaci dachowych st.