Pracownia projektowa ARCH-PRO zajmuje się sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego, projektów budowlanych budynków mieszkalnych jedno oraz wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej i zieleni publicznej. W pracowni opracowywane są koncepcje architektoniczne sprawdzające możliwość zabudowy działki przed i po zakupie.

Oferujemy pomoc w załatwianiu spraw formalnych - wniosków z planów zagospodarowania przestrzennego, warunków technicznych przyłączy, decyzji środowiskowych, wniosków o zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz innych pozwoleń i uzgodnień potrzebnych podczas procesu inwestycyjnego.